สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเพชรทวี สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 11 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เนมียววงค์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  คงจันทร์
3. เด็กหญิงวันวิสา  บัวทอง
4. เด็กชายสรรเพชร  คงช่วย
5. เด็กหญิงอนันดา   ขุนศรี
 
1. นายจุฑากิจ  นวลมังสอ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงโศจิรัตน์  จ่าแก้ว
 
1. นายธงชัย  จันทร์แก้ว