สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเพชรทวี สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 60 ทองแดง 25 1. เด็กชายกฤติน  สุวรรณวงศ์
2. เด็กหญิงดารารัตน์  พิมพ์ทอง
3. เด็กชายภานุพงษ์  เพชรชู
 
1. นางอุษา  สุขแก้ว
2. นางวิลาวรรณ  เมืองแก้ว