สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาน้อย สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงสุกัญญา   ทองรักจันทร์
 
1. นางสาวอารีรัตน์  อุบล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐกิต  คงกัณฑ์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เขาทอง
 
1. นางสาวประไพจิตต์  รัตนบุรี