สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านควนโตน สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 66 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงกุลพัทธ์  นพสถิตย์
2. เด็กชายสุทธิรักษ์  จันหุณี
 
1. นางสาวเกศณี  ศรีกฤษณ์
2. นางสาวปรางค์ทิพย์  แก้ววิจิตร
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 64 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงณัชชา  จินดานุ
2. เด็กหญิงณิชา  จินดานุ
3. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  เพชรโกมล
 
1. นางสาวจิราภรณ์  รักประทุม
2. นางสาวจันจิรา  หนูแป้น