สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านควนรุย สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 51.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายกิตติพงค์    เพชรพยาบาล
2. เด็กชายคฑาวุธ    วิรุณรัตน์
3. เด็กชายนาซาอีย์   เยี่ยงกุลเชาว์
 
1. นางธนัญญา   พลสังข์
2. นางสุกัญญา   มีบางไทร