สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคอพรุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 17 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ดำพัฒน์
2. เด็กหญิงนิตยา   เดโชชัย
3. เด็กหญิงนิภาพร  ศรีมาลา
4. เด็กหญิงลักษณพร  จินนุพงศ์
5. เด็กหญิงสุวณี  อนุดวง
 
1. นางพจชนีย์  ปั้นเยือก
2. นางเจนจิรา  เอียดทองใส