สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชายทะเล สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 79 เงิน 21 1. เด็กหญิงวิภาดา  สำอางกาย
 
1. นางสาวเจือจันทร์  พูลสวัสดิ์
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 9 1. เด็กชายจรัสรวี  คลองรั้ว
2. เด็กหญิงนันทิพร  วัตรนนท์
3. เด็กชายภานุกร  สิงหนนท์
 
1. นางอรอนงค์  จันทวี
2. นางไพรัช  ทองมา