สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชะอวดวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 5 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ชูแสง
2. เด็กหญิงพิชญา  เกื้อกูล
3. เด็กหญิงศศิวรรณ   พรมด้วง
 
1. นางสาวธัญญา  ประดิษฐ์
2. นางวรีมล  อินนุพ้ฒน์