สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196 สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 63 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงนิภาพร  สาระมาศ
2. เด็กชายภูมิภัทร  คล้ายวิเศษ
3. เด็กชายเตชณัฐ  ฉาบพิมาย
 
1. นางสาวจีระนันท์  จันทร์หนุน
2. นางสาวพรรณราย  ลุ่งกี่