สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงดาณิมา  ทองเสน
2. เด็กหญิงปภาดา  แสงจันดา
3. เด็กหญิงประไพพร  แสงจันดา
 
1. นางสาวจีรนุช  เมืองหมิ้น
2. นางสาวสุชานันท์  นาคประนิล