สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงวรินทร  หมุดทอง
2. เด็กหญิงสุนันทา  ขุนหมุด
3. เด็กหญิงเมยาวี  บิลเต๊ะ
 
1. นางจิตรา  พ่วงทอง
2. นางเสาวภา  ลอยลิบ