สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 61 ทองแดง 7 1. เด็กชายภานุกร  ฮัดชา
 
1. นางสาวทัศนีย์  ไชยเสนา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 63.67 ทองแดง 13 1. เด็กชายภานุกร  ฮัดชา
 
1. นางสาวทัศนีย์  ไชยเสนา