สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าเตียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63.5 ทองแดง 15 1. เด็กชายณัฐพล   กระโหมวงศ์
2. เด็กหญิงสลิสทิพย์   บุญช่วย
 
1. นายธีรวัฒน์  ชูสิงแค
2. นางภานุมาศ  คงช่วย