สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.93 ทอง 13 1. เด็กชายธนวัตร  ขุนบุญจันทร์
2. เด็กหญิงสุนิสา  อินทร์เจริญ
 
1. นางสมจิตร  ทองเขียว
2. นางสาวสุพัตรา  ชุมเกตุ