สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งโชน สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศักดา  ศรีพุมระ
2. เด็กหญิงสุวนันท์  วิสุทธิโรจน์
3. เด็กชายอรุชา  พิเคราะห์
 
1. นายสมชัย  รัตนบุรี
2. นางอมรรัตน์  นรงรักค์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีราพร  สิทธิรักษ์
2. เด็กชายนิธิพัฒน์  พิเคราะห์
3. เด็กชายอภินัทธิ์  ใจกระจ่าง
 
1. นายสมชัย  รัตนบุรี
2. นายณัฐ  ยอดแก้ว