สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กชายธนบดี  ทองเพ็ชร
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ศิริรัตน์
3. เด็กชายสิงหา   ไชยฤกษ์
 
1. นางปรีดา  นะนุ่น
2. นางสาวจิณัฐฎา  ชูเกิด
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 15 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไทยยัง
2. เด็กชายจิรพนธ์  แป้นประดิษฐ
3. เด็กชายปารเมศ  ชนะรบ
 
1. นางปรีดา  นะนุ่น
2. นางอารอบ  ชูประเสริฐ