สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 17.62 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายชินดนัย  มาทโทเจดีย์
2. เด็กชายภูวฤทธิ์  เหล็มปาน
 
1. นางสาวสุธารัตน์  ทองรอด