สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน 14 1. เด็กหญิงพรฤดี  เก้ารัตน์
 
1. นางวรรณนิสา  สุนทรชีระวิทย์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 79.75 เงิน 15 1. เด็กชายบุญชัย  จิตพิศาล
2. เด็กชายภาณุพงศ์  จันทร์เพชร
3. เด็กชายภูมิศักดิ์  ชูแก้ว
 
1. นางภานิดา  ทองนอก
2. นางบัญญัติ  นาคปลัด
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 17 1. เด็กชายปองศักดิ์  ศรนรินทร์
2. เด็กชายรัชชานนท์  ชูแก้ว
3. เด็กหญิงสุทธภา  คงกำไร
 
1. นางอนงค์เนตร  คงอุป
2. นางยุพดี  อัตตวิวัฒน์