สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงกาญจนา  ระวังกลาง
2. เด็กหญิงคีตภัทร  คงศรี
3. เด็กหญิงพิยดา  พิมพ์ชัยศรี
 
1. นางพรรณี  บรรจงเมือง
2. นางจะรี  เหมทานนท์