สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางด้วน สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายนนท์  พ่วงนาค
2. เด็กหญิงยุภาภรณ์  ปราณเกิด
3. เด็กชายศักรินทร์  โปรักษ์
 
1. นางไพเราะ  ส่งบุญแก้ว
2. นางเครือวัลย์  ดำดี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  คุ้มสังข์
 
1. นางบัญญัติ  มีทอง