สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 11 1. เด็กหญิงณัฐชยา   เพชรเกตุ
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  ช่วยแดง
 
1. นางณฐกานต์  สิงหพันธ์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85.75 ทอง 8 1. เด็กชายธีรดนย์  ทิพย์รัตน์
2. เด็กชายพงศพัศ  พงศ์สวัสดิ์
3. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  ทองเงิน
 
1. นางณฐกานต์  สิงหพันธ์