สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 65 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ส้มเกตุ
2. เด็กหญิงรัชกัญญา  นวลขาว
3. เด็กหญิงอภิสรา  สกุณา
 
1. นางสุชาดา  ขุนรักษ์