สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางเนียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกฤตภัค  บริพันธ์
2. เด็กชายราชศักดิ์  พรสวัสดิ์
 
1. นายชัยวัฒน์  สุขคร
2. นางวิลาวัณย์  สุขคร