สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางแรด สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กชายธนายุต  จันทร์สุวรรณ
2. เด็กหญิงปาณิศา  สิทธิสาร
 
1. นายสุเชษฐ์  ภูมิเดช
2. นางสุปัญญู  สุขคตะ