สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางแรด สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  วังจำนงค์
2. เด็กหญิงนัฎฐกานต์  แก้วคง
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  ขาวขวงค์
 
1. นายสุเชษฐ์  ภูมิเดช
2. นางปราณีต  ดีเจย