สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางวัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงจิรชยา  วาตะ
2. เด็กหญิงสุปราณี  เทียนทอง
 
1. นางอรอุมา  บุญศรี
2. นางณภัสกร  ญวนทอง