สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปากบางกลม สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72.5 เงิน 17 1. เด็กชายณัฐวัฒน์    อินทร์ช่วย
2. เด็กชายธนกร   สุขบาล
3. เด็กชายธนกฤต   หนูเดช
4. เด็กชายปุณณสิน   สังข์ทอง
5. เด็กชายภูริทัศ   ชัยตรี
6. เด็กชายสิทธิชัย   รุ่งเรือง
 
1. นายโชคดี  เต็มนา
2. นายเยี่ยม  บุญศรีโรจน์
3. นายนรนันท์  หนูนะ