สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปากพรุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงเกสิณี  เพชรรัตน์
2. เด็กหญิงเนตรชนก  ช่วยสถิต
 
1. นางวรางคนาง  ชูแก้ว
2. นางสาววันนิสา  สังจันทร์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงจิราพัชร  รักษ์ทิพย์
2. เด็กหญิงอภิชยา  ด้วงสิน
 
1. นางวรางคนาง  ชูแก้ว