สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปากพรุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงอภัสรา  พงษ์เกื้อ
 
1. นางสาวอภิรดี  อ่อนเกตุพล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  เพชรคงแก้ว
 
1. นางสาวอภิรดี  อ่อนเกตุพล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 11.81 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายชนัสนันท์  เรืองดิษฐ
2. เด็กชายนันทิพัฒน์  บุญศรีโรจน์
 
1. นางชนกพร  อารยะทรงศักดิ์