สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่วงงาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ราโชกาญจน์
2. เด็กหญิงชนาพร  คงทอง
 
1. นางกัญหา  ศรีอักขรกุล
2. นางหทัยพร  โรจนารัตน์