สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางกาญจน์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 18 1. เด็กหญิงพัชรวลัย  หนูนคง
2. เด็กหญิงภณิดา  ไกรแก้ว
 
1. นางปรีดา  จันทพันธ์
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  หนูนคง