สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังใส สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  ชำนาญกิจ
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  เทพมูนี
 
1. นางสาวปัทมา  อักษรเดช
2. นางเบญญา  ช่วยพิทักษ์