สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 14 1. เด็กชายปิยวัฒน์  แก้วเนิน
2. เด็กชายภูษเนษ  ทิพย์กองลาศ
 
1. นางสาวนิตยา  วีระชาติ
2. นางพัสตร์พิมล  แก้วมี