ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 010
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดหนองจิก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกุมแป สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดหนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดสามแพรก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80.50 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดวัวหลุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดปิยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78.50 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดปากแพรก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน 10  
12 โรงเรียนวัดรามแก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77.50 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดดอนมะปราง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดอิมอญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76.50 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดบ้านเนิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านปากบางกลม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72.50 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดปากตรง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดท้ายโนต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 71 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดโคกพิกุล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 70 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนหลวงครูวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 67 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 66 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 63.50 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 60.50 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
28 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน