ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 102
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวลำพู สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดไม้เสียบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านควนมุด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดธาราวง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบางด้วน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดวังฆ้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเกาะสุด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดคลองขยัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73 เงิน 9  
11 โรงเรียนวัดคงคาวดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านคงคาล้อม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านแสงวิมาน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนร่อนพิบูลย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนวัดควนเคร็ง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 63 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 63 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 62 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 60 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบำรุงวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 60 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนบ้านใสถิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 60 ทองแดง 21  
24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 60 ทองแดง 21  
25 โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 60 ทองแดง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน