ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 103
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดควนชะลิก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสามัคยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดบางไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดหนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านควนเงิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนบำรุงวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 63 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 62 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดจิกพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 61 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน