ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 012
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดหนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนองจิก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดแจ้ง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านควนเงิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดคงคาวดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดควนชะลิก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82 ทอง 8  
10 โรงเรียนชะอวดวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดท่าเสริม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 79 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน