ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 129
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 13 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบูรณาวาส สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 11 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนวัดวังกลม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 6 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนดรุณศึกษา 2 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน