ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 133
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบางไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปากพรุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 34 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 34 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนวัดสระโพธิ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 34 เข้าร่วม 5  
8 โรงเรียนวัดวังฆ้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 30 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 26 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดควนเถียะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 26 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนหนองนนทรี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 26 เข้าร่วม 9  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งใคร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 24 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนวัดปากแพรก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 24 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 22 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนพิบูลยารามมิตรภาพ 232 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 22 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนวัดปากเหมือง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 22 เข้าร่วม 14  
17 โรงเรียนวัดวังกลม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 22 เข้าร่วม 14  
18 โรงเรียนบ้านกลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 20 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านเขาน้อย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 20 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 20 เข้าร่วม 18  
21 โรงเรียนบ้านยางกาญจน์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 18 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนวัดสมควร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 18 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนวัดแดง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 16 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนหลวงครูวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 14 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนวัดโคกพิกุล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 10 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนวัดคันธมาลี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 8 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 2 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนวัดสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 2 เข้าร่วม 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน