ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 134
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบางไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดโคกพิกุล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 26 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 24 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 20 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านควนเงิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 12 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 12 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนบำรุงวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 10 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนเขาพระทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 8 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านกุมแป สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 2 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 2 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนวัดสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 2 เข้าร่วม 10  
13 โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
15 โรงเรียนทัศนาวลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
16 โรงเรียนบ้านบางน้อย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
17 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
18 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน