ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 135
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดวังกลม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนวัดวัวหลุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนสุนทราภิบาล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดเทพมงคล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดจิกพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดสุขุม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
12 โรงเรียนบ้านห้วยหาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
13 โรงเรียนวัดเกาะจาก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน