ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 142
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแพทยกิจพิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบางไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดรุณศึกษา 2 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดพระบาท สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดโคกพิกุล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนร่อนพิบูลย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดพระอานนท์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านตรอกแค สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านบางมูลนาก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82 ทอง 11  
14 โรงเรียนวัดทองพูน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82 ทอง 11  
15 โรงเรียนวัดปากแพรก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82 ทอง 11  
16 โรงเรียนอนุบาลเพชรทวี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82 ทอง 11  
17 โรงเรียนบ้านคอพรุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดควนชะลิก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดบ้านด่าน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 18  
20 โรงเรียนวัดสุขุม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 18  
21 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดเทพมงคล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านควนมิตร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
24 โรงเรียนวัดควนเคร็ง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน