ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 145
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลำคลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเกาะสุด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดโคกยาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดวังฆ้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดหงส์แก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านควนมิตร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน