ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 016
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านใสถิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเกาะสุด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแสงวิมาน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 55 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน