ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 164
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 96.46 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบางคุระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 96.19 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 95.59 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหลวงครูวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 94.86 ทอง 4  
5 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 94.79 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดทวยเทพ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 94.79 ทอง 5  
7 โรงเรียนสุนทราภิบาล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 94.79 ทอง 5  
8 โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 94.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเกาะทัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 94.32 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 94.26 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดธาราวง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 93.59 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดเกาะจาก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 92.93 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 92.86 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 92.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดแดง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 92.53 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 92.32 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 92.19 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดหนองจิก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 92.06 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดโคกมะม่วง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 92.06 ทอง 18  
20 โรงเรียนวัดหน้าสตน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดวัวหลุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91.33 ทอง 21  
22 โรงเรียนพิบูลยารามมิตรภาพ 232 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91.19 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านควนมุด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91.12 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดวังฆ้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90.86 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านป่าแชง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90.59 ทอง 25  
26 โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90.12 ทอง 26  
27 โรงเรียนวัดบางตะพาน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 89.39 ทอง 27  
28 โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 89.26 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านห้วยโส สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83.66 ทอง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน