ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 166
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดหนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 98.59 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบางคุระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 97.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 97.06 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดแดง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 96.59 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 96.06 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดโคกพิกุล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 96.06 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 95.99 ทอง 7  
8 โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 95.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านควนเงิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 95.06 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 94.59 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 94.46 ทอง 11  
12 โรงเรียนทัศนาวลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 93.93 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 92.46 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านกุมแป สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91.19 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดจิกพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90.79 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 89.86 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดป่าระกำ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85.92 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดควนชะลิก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72.79 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านบางน้อย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
24 โรงเรียนบ้านอายเลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
25 โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน