ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 018
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดควนใส สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนทราย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดรักขิตวัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบ้านด่าน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดโคกมะม่วง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดปากตรง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83.33 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83.33 ทอง 7  
10 โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82.66 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดบูรณาวาส สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82.66 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดอู่แก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82 ทอง 13  
15 โรงเรียนวัดหน้าสตน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน