ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 184
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82.89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดปากตรง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 33.78 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 31.63 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนวัดท้ายโนต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 27.64 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 24.58 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 23.10 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัดวัวหลุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 19.34 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 18.15 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 17.62 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 16.33 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 14.88 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนวัดธาราวง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 14.57 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านขอนหาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 14.18 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 13.89 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 13.77 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนแพทยกิจพิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 13.32 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านปากพรุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 11.81 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านบางน้อย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 10.23 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนวัดปากแพรก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 10.15 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนวัดวังฆ้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 9.37 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 7.26 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 7.08 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 3.62 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 0 เข้าร่วม  
26 โรงเรียนบ้านบางแรด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน