ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 190
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนางหลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 70.89 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดควนชะลิก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 57 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านอายเลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 51.62 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนวัดสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 45.08 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 37.44 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านบางน้อย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 27.56 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดโคกพิกุล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 19.45 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนเขาพระทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 18.94 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งโชน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
12 โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
13 โรงเรียนวัดบางคุระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน