ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 002
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลำหัก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังใส สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดรามแก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดปากตรง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดหนองจิก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87 ทอง 5  
8 โรงเรียนวัดโคกยาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งใคร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดแดง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82 ทอง 12  
14 โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดควนชะลิก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนต.ช.ด.บ้านควนมีชัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านยางกาญจน์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73 เงิน 18  
20 โรงเรียนวัดเทพมงคล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 20  
21 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 71 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 71 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านแสงวิมาน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนวัดพระอานนท์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 67 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนวัดสระโพธิ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 66 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านห้วยหาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านชายทะเล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 63 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านเกาะทัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 63 ทองแดง 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน